mobiel menu openen
afbeelding van Drentse Ouderen Partij

Welkom op de website van de Drentse Ouderen Partij

Ook in deze bestuursperiode heeft de DOP zich weer volledig ingezet voor de belangen van onze inwoners. Wij vinden het heel belangrijk om niet alleen voor onze ouderen op te komen maar voor iedereen en met nadruk op de mensen die op welke manier dan ook gebruik maken van het sociaal domein. Dan hebben we het over ouderen, Wmo, sociale werkvoorziening (participatiewet), gehandicaptenbeleid en minimabeleid.

Wij hebben ons ingezet om de lokale lasten zoveel mogelijk te beperken. Dat het rijk de bijdrages aan de gemeente kort en dat ook de gemeente zuinig moet zijn, is een feit. Maar de keuzes die dan gemaakt worden bepalen het beleid. En wij zijn het lang niet altijd eens met de gemaakte keuzes.

Keer op keer hebben wij gewaarschuwd dat het voorgestelde beleid niet wettelijk gegrond was, maar men heeft helaas niet geluisterd en dus heeft de gemeente hoge kosten gemaakt door verloren rechtszaken.

Helaas leven we in een tijd dat ons sociale stelsel wordt uitgehold en de DOP stelt alles in het werk om dat zoveel mogelijk te beperken en de mensen te geven wat zij nodig hebben. De diverse bezuinigingen zijn ons een doorn in het oog en de keuzes om te bezuinigen op mensen waar de bezuinigingen een enorme aanslag op een normaal leven hebben, moeten worden teruggedraaid.

Wij hebben een goede ploeg om ook de komende 4 jaren uw belangen te behartigen. Maar het zou fijn zijn als meer mensen ons zouden helpen in de zorg voor de burgers van onze gemeente. Het is te gek voor woorden dat voor de  belangen van muizen meer wordt gedaan dan voor de belangen van onze burgers om maar eens een voorbeeld te noemen.

Graag doen we een beroep op u als inwoners van deze gemeente, jong en oud, om ons te komen versterken bij de keuzes die moeten worden gemaakt.

Het zou mooi zijn als we in de komende raadsperiode meer raadsleden hebben zodat we veel meer dan nu een vuist kunnen maken in uw belang. Wij vragen uw vertrouwen met een stem op ons.

Ria de Weerd,
voorzitter

naar boven