mobiel menu openen
afbeelding van Drentse Ouderen Partij

Vanuit het Waterschap:

In de huidige periode van 2014 tot 2019 is de DOP onder de naam OUDERENPARTIJ vertegenwoordigd met twee zetels en een commissielid in het Algemeen Bestuur van Waterschap Vechtstromen.


 

VERKIEZINGSPROGRAMMA WATERSCHAP VECHTSTROMEN 2014..2019

 

De wereld van waterbeheersing:


Iedere ochtend wordt u wakker zonder zorgen over wateroverlast. Het lijkt zo vanzelfsprekend maar het tegendeel is waar. Het zijn de mensen van het waterschap die hier zorg voor dragen. Wel krijgt waterbeheersing steeds meer aandacht vanwege een verandering in het klimaat met daarbij een strengere Brusselse regelgeving. Belangrijke onderwerpen bij de waterbeheersing zijn naast natuurbehoud en beheer onder meer landbouw en recreatie, veiligheid en woonlasten. Telkens is het weer een kunst om hierin de juiste afwegingen te maken. Voor de OUDERENPARTIJ staat veiligheid
altijd voorop en heeft bij ons dan ook de hoogste prioriteit.


Geen verdere tariefsverhogingen bij de burgers:

 

Straks krijgt ook u een rekening van het nieuwe waterschap Vechtstromen. Als in politiek Den Haag, bij de provincie en op gemeentelijke niveau naar behoud van koopkracht wordt gestreefd dan moet dit ook gelden voor de tarieven van het waterschap. Mede hierom heeft de OUDERENPARTIJ dan ook
voor de fusie gestemd van de waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel. Immers zo kan op de kosten worden bespaard en kunnen voor de meeste burgers de tarieven worden verlaagd. Voor de OUDERENPARTIJ blijft bewaking van de tarieven dan wel tariefsverlaging voor nu en in de nabije toekomst een meer dan belangrijk aandachtspunt.


Waarin verschilt de Ouderenpartij in politiek met andere partijen?:


• Het vermijden van grote onverantwoorde risico’s. Een overheid moet geen grote onverantwoorde financiële risico’s nemen en de rekening hiervoor later bij de burgers leggen. Een goede voorbereiding is bij verandering en vooruitgang het halve werk. Aan eerst twee keer nadenken en dan pas doen is niets verkeerd.
• Niet krampachtig doen over fouten en problemen. Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Juist het krampachtig negeren en verhullen van deze fouten zorgt er voor dat vertrouwen verdwijnt en er niets wordt geleerd.
• Goed en gedegen onderhoud is belangrijk. Politiek en Bestuurlijk lijkt dit niet spannend maar door goed onderhoud worden kosten en tarieven beheersbaar zonder dat er een concessie wordt gedaan aan veiligheid.


De OUDERENPARTIJ:

 

De OUDERENPARTIJ is een politieke partij die al meer dan 16 jaar actief is in de regio. Mede ontstaan vanuit betrokken burgers die vonden dat bepaalde onderwerpen in de regio te weinig aandacht kregen in de regionale en lokale politiek. De Ouderenpartij is momenteel actief in de gemeenteraad van Emmen en in het algemeen bestuur van het waterschap Velt en Vecht. Als fractievoorzitter heeft lijsttrekker Ton Schoo meer dan 16 jaar bestuurservaring in de gemeenteraad van Emmen en is hij al meer dan 7 jaar lid van het algemeen bestuur van het waterschap Velt en Vecht.
Steunt u onze zienswijze stem dan bij de waterschapverkiezingen Vechtstromen, tussen 13 en 26 november 2013, op de OUDERENPARTIJ, LIJST 5.
Stuur elke stemkaart tijdig op in een aparte envelop.

U bent er in de politiek niet voor ons, maar wij zijn er in de politiek als OUDERENPARTIJ voor U!

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen per tel, 0629361156 of mail: tschoo@home.nl.

 

Wilt u ons financieel steunen?  Maak uw gift over op reknr: NL83ANBA060215499 t.n.v. OUDERENPARTIJ Emmen o.v.v. Waterschapverkiezingen. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Lijst

naar boven