mobiel menu openen
afbeelding van Drentse Ouderen Partij

Nieuws


PERSBERICHT

Nieuw-Dordrecht, 12 maart 2018

DOP: “Toegang Wmo-taxivervoer voor iedereen boven 75 jaar”

De Drentse Ouderen Partij (DOP) is van mening dat Wmo-taxivervoer voor iedereen boven de 75 jaar zonder medische keuring of beoordeling door de gemeente toegankelijk zou moeten worden. Geen gratis taxivervoer, maar vervoer van huis tot huis tegen een gereduceerd tarief. Lijsttrekker Ton Schoo van de DOP: “Je kunt hiermee deels voorkomen dat ouderen die minder mobiel zijn geworden in een sociaal isolement komen. En je geeft ouderen een vorm van zekerheid bij het organiseren van hun eigen zelfstandigheid.” Een dergelijk beleid zou alleen lokaal kunnen, al moet de haalbaarheid wel eerst financieel onderzocht worden. Maar de DOP is van mening dat het eigenlijk een thema is dat (ook) landelijk opgepakt zou moeten worden. Langer thuis wonen van ouderen kan prima, maar bepaalde onderwerpen zoals vervoer/mobiliteit zou je eigenlijk dan wel landelijk moeten regelen en lokaal moeten organiseren. Vrije toegang tot Wmo-taxivervoer voor ouderen vanaf een bepaalde leeftijd zou eigenlijk niet per gemeente totaal verschillend moeten kunnen zijn.

Einde Persbericht

Nadere informatie / toelichting

De gemeente Amsterdam hanteert al jaren de leeftijdsgrens van 75 jaar voor toegang tot hun Aanvullend Openbaar Vervoer  Zie o.a. https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BBA402583-1811-4533-B88E-924805EB6BD7%7D#case_%7B9CC28418-5543-4BF5-B9F4-6BFEA700E826%7D

Nadere informatie persbericht:

Ton Schoo 06-29361156


 PERSBERICHT

Nieuw-Dordrecht, 7 maart 2018

Bezuinigingen zorg via de gemeente te ver doorgeschoten

De Drentse Ouderen Partij (DOP) is van mening dat de bezuinigingen van het rijk op de ouderen- en gehandicaptenzorg via de gemeentelijke Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te ver is doorgeschoten. Lijsttrekker Ton Schoo van de DOP: “Op zich kun je politiek van mening verschillen over hoeveel zorg nog wel of niet voldoende is, en of de kwaliteit wel of niet nog voldoende is. Maar als minder zorgkosten via de gemeente leiden tot veel hogere zorgkosten op andere plekken, dan is goedkoop duurkoop aan het worden. En dat blijkt meer en meer het geval” Brancheorganisatie van zorgondernemers ActiZ gaf begin februari aan dat uit onderzoek blijkt dat jaarlijks meer dan ca. 322.000 ouderen onnodig, dus vermijdbaar, in het ziekenhuis belanden en dat hier zo’n 1,4 miljard per jaar mee gemoeid is.  Ton Schoo: “Behalve al het onnodige menselijke leed is goedkoop dus ook duurkoop geworden. Aan de ene kant is er honderden miljoenen op de zorg bezuinigd via de gemeenten en aan de andere kant, via andere wetten, wordt meer dan het dubbele extra uitgegeven. En de burger betaalt dit uiteindelijk.” Volgens de DOP kunnen gemeente dit probleem niet alleen oplossen, ook de zorgverzekeraars spelen hierbij een belangrijke rol, maar de gemeente kunnen hier wel in aandeel inleveren door bijvoorbeeld meer zorguren te indiceren en tijdig goede hulpmiddelen te verstrekken. Maar daar hebben gemeenten wel meer geld van het rijk voor nodig. Ton Schoo: “Wij wijzen hier als DOP op langere tijd op, maar ik denk dat het tijd wordt dat alle partijen dit gaan oppakken, want alleen dan kan het slagen. Wel moet de gemeente dan eerlijker zijn over de problemen die ouderen en gehandicapten momenteel in Emmen ervaren, net als in vele andere gemeenten.”

Einde Persbericht

Nadere informatie persbericht:

Ton Schoo 06-29361156


PERSBERICHT

Nieuw-Dordrecht, 12 januari 2018

Wijziging kandidatenlijst DOP – E. Westerbeek geen kandidaatraadslid DOP

Het bestuur van de DOP en de heer E. Westerbeek (kandidaatraadslid nr. 5 voor de DOP bij  de komende gemeenteraadsverkiezingen) hebben 12 januari 2018 gezamenlijk moeten vaststellen dat het verwachtingspatroon dat beiden van elkaar hebben en hadden te ver uit elkaar ligt voor een goede samenwerking. Beide partijen betreuren het dat het wederzijds verwachtingspatroon niet vanaf het begin beter met elkaar is besproken. Het gevolg van deze gezamenlijke vaststelling is dat de heer E. Westerbeek geen kandidaatraadslid zal zijn voor de DOP bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Einde Persbericht

Nadere informatie persbericht:

Ton Schoo 06-29361156

Tot slot heeft de DOP Emmen een nieuwe website te vinden op www.dopemmen.nl


 persbericht


Gelukkig heeft de gemeente in al haar wijsheid besloten geen school in het Rensenpark te huisvesten.


Een school in het mensenpark? Hoe komen ze op het idee. Wel eens de routes gezien waarlangs de jeugd fietst? Dat is een grote vuilnisroute en moet dat in het park? Ongeveer 900 schooljeugd in het park? Dat wordt een groot schoolplein. De bibliotheek wil ook al naar het mensenpark. Ik moet er niet aan denken.


Helaas ligt onze fractievoorzitter Ton Schoo in het ziekenhuis en dat betekent dat de DOP niet aanwezig zal zijn bij de begrotingsvergadering. Wel heeft Ton laten weten aan de Raad dat er extra aandacht moet worden besteed aan het sociaal domein omdat daar lang niet alles goed gaat.


 Download hier Persbericht nieuwe kandidatenlijst.

 

 

 

  • Nieuwe website online12 Juni 2017Vanaf 19 juni 2017 is onze vernieuwde website online. Tevens is de Drentse Ouderen Partij ook via facebook bereikbaar. Op zowel onze website als de facebookpagina kunt u ons laatste nieuws lezen.> lees verder
naar boven