mobiel menu openen
afbeelding van Drentse Ouderen Partij

Welkom op de website van de Drentse Ouderen Partij

 


Voorwoord van onze voorzitter:

 

Ook in deze bestuursperiode heeft de DOP zich weer volledig ingezet voor de belangen van onze inwoners. Wij vinden het heel belangrijk om niet alleen voor onze ouderen op te komen maar voor iedereen en met nadruk op de mensen die op welke manier dan ook gebruik maken van het sociaal domein. Dan hebben we het over ouderen, Wmo, sociale werkvoorziening (participatiewet), gehandicaptenbeleid en minimabeleid.

Wij hebben ons ingezet om de lokale lasten zoveel mogelijk te beperken. Dat het rijk de bijdrages aan de gemeente kort en dat ook de gemeente zuinig moet zijn, is een feit. Maar de keuzes die dan gemaakt worden bepalen het beleid. En wij zijn het lang niet altijd eens met de gemaakte keuzes.

Keer op keer hebben wij gewaarschuwd dat het voorgestelde beleid niet wettelijk gegrond was, maar men heeft helaas niet geluisterd en dus heeft de gemeente hoge kosten gemaakt door verloren rechtszaken.

Helaas leven we in een tijd dat ons sociale stelsel wordt uitgehold en de DOP stelt alles in het werk om dat zoveel mogelijk te beperken en de mensen te geven wat zij nodig hebben. De diverse bezuinigingen zijn ons een doorn in het oog en de keuzes om te bezuinigen op mensen waar de bezuinigingen een enorme aanslag op een normaal leven hebben, moeten worden teruggedraaid.

Wij hebben een goede ploeg om ook de komende 4 jaren uw belangen te behartigen. Maar het zou fijn zijn als meer mensen ons zouden helpen in de zorg voor de burgers van onze gemeente. Het is te gek voor woorden dat voor de  belangen van muizen meer wordt gedaan dan voor de belangen van onze burgers om maar eens een voorbeeld te noemen.

Graag doen we een beroep op u als inwoners van deze gemeente, jong en oud, om ons te komen versterken bij de keuzes die moeten worden gemaakt.

Het zou mooi zijn als we in de komende raadsperiode meer raadsleden hebben zodat we veel meer dan nu een vuist kunnen maken in uw belang. Wij vragen uw vertrouwen met een stem op ons.

Ria de Weerd,
voorzitter

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verkiezingsprogramma Waterschap Vechtstromen 2019 - 2023

 

OUDERENPARTIJ - LIJST 6

 

Iedere ochtend wordt u wakker zonder zorgen over wateroverlast. Het lijkt zo vanzelfsprekend maar het tegendeel is waar. Het zijn de mensen van het waterschap die hier zorg voor dragen.

Voor de OUDERENPARTIJ staat veiligheid altijd voorop.

 

Een waterschap kan altijd meer doen en het kan altijd beter, maar voor ons is belangrijk dat dit zonder grote verhoging van de tarieven voor burgers gebeurt.

Voor de OUDERENPARTIJ blijft bewaking van de tarieven topprioriteit.

Waarin verschilt de OUDERENPARTIJ met veel andere partijen?

 • Het vermijden van grote onverantwoorde risico’s. Een overheid moet geen grote onverantwoorde financiële risico’s nemen en de rekening bij de burgers neer leggen.
 • Niet krampachtig doen over fouten en problemen. Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Het verhullen van fouten zorgt dat vertrouwen verdwijnt en niets wordt geleerd.
 • Goed en gedegen onderhoud is belangrijk. Dit is niet spannend, maar door goed onderhoud blijven kosten beheersbaar.
 • Kosten bestuur. Dit deze periode verlagen.

 

De OUDERENPARTIJ is meer dan 21 jaar actief in de regio. Ontstaan vanuit betrokken burgers die vonden dat onderwerpen te weinig aandacht kregen. Lijsttrekker Ton Schoo heeft meer dan 21 jaar politieke ervaring, waaronder 12 jaar bij het waterschap.

 

Steunt u onze zienswijze? Stem dan op 20 maart 2019 de OUDERENPARTIJ, LIJST 6.

 

U bent er in de politiek niet voor ons, maar wij zijn er

in de politiek als OUDERENPARTIJ voor U!

 

Voor nadere informatie: tel. 06-29361156 of e-mail tschoo@home.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Kandidatenlijst waterschapsverkiezingen OUDERENPARTIJ:

 

 1. Ton Schoo Nieuw-Dordrecht

 

 1. Ria de Weerd Emmen

 

 1. Marten Niemeijer             Hengelo

 

 1. Martin Hornis Emmen

 

 1. Jack van der Meij Emmen

 

 1. Janet van der Weide Erica

 

 1. Jetty Alberts Emmen

 

 1. Jules Snellen Emmen

 

 1. Sjaak Schoo Schoonebeek

 

 1. Iena Pals Emmen

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aan

:

Alle mensen die de DOP willen steunen !!  

 

:

 

Onderwerp

:

Donatie en/of gift en contributie 2018 aan de Drentse Ouderen Partij (DOP)

Bijlagen

:

Geen

Datum

:

Nieuw Dordrecht, 15 februari 2018

Van

:

A.W.J. (Ton) Schoo, LIJSTTREKKER LIJST 5 (DOP) Mail: tschoo@home.nl

 

Beste Mensen,   

Langs deze weg wil ik uw als lijsttrekker van de DOP lijst 5 vragen ons te steunen dit kan door een donatie/gift over te maken op

rekeningnummer: NL83 ABNA 0602 1254 99  t.n.v.  Drentse Ouderen Partij (DOP) , te Emmen.

Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Ton Schoo lijsttrekker lijst 5 Drentse Ouderen Partij (DOP) Emmen

 PS Lid worden mag natuurlijk ook?

B.v.d.

Download hier document donaties en giften


 

 

naar boven